Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu za 2001.godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu za 2001.godinu
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Sažetak:
Pravne osobe koje se bave poljodjelskom proizvodnjom (trgovačka društva) kao i pravne osobe s područja zadrugarstva (poljodjelske, obrtničke, stambene i druge zadruge) dužne su pri sastavljanju godišnjeg obračuna primijeniti opće propise koji vrijede za pravne osobe u gospodarstvu, posebne propise i posebnosti obračuna u poljodjelstvu koje su uvjetovane biološkim procesom proizvodnje.

Autor članka ukazuje na neke od niza posebnosti obračuna u poljodjelstvu i zadrugarstvu pri sastavljanju godišnjeg obračuna za 2001.

Hashtags: