Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2001.
Stranica:
86.
Autor/i:
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:
Godišnje izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika za 2001. godinu nije promijenjeno u odnosu na prethodnu godinu što se tiče obveznika, obrazaca i rokova njihove dostave. No, zato je potpuno izmijenjen računski plan i računovodstveni sustav koji će se primjenjivati u ovoj 2002. godini. Ove izmjene posljedica su reforme javnog sektora čiji je cilj smanjivanje javnih rashoda, a one trebaju omogućiti kvalitetnije praćenje ostvarenja proračuna po programima i aktivnostima (o planiranju po ovim novim pozicijama pisali smo u našem časopisu RRiF br. 12/01., str. 61.).

Iako se računovodstveni izvještaji za 2001. godinu sastavljaju po "starome" u nastavku se podsjeća na način popunjavanja pojedinih obrazaca ali i na računovodstvena razrješenja pojedinih poslovnih transakcija i događaja.

Hashtags: