Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Stranica:
112.
Autor/i:
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Neprofitne organizacije na koje se odnosi obveza financijskog izvješćivanja trebaju do kraja veljače svoje temeljne financijske izvještaje dostaviti Državnom uredu za reviziju. Do istog datuma ove organizacije trebaju Zavodu za platni promet dostaviti godišnji statistički izvještaj (na propisanom obrascu GI-N) za potrebe statističkog istraživanja.

Napominjemo da se obveza financijskog izvješćivanja ne odnosi na one neprofitne organizacije koje su u 2001. godini ostvarile prihod manji od 5.000 DEM ili im je vrijednost imovine na posljednji dan izvještajne godine (31. XII. 2001.) bila manja od 5.000 DEM (u protuvrijednosti kuna).

O postupcima bitnim za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, ali i o podsjetniku poreznih i drugih obveza pišemo u nastavku članka.

Hashtags: