Računovodstvo poslovanja privatnog carinskog skladišta tipa "D"

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Računovodstvo poslovanja privatnog carinskog skladišta tipa "D"
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Sažetak:
Provedba postupka carinskog skladištenja uređena je odredbom čl. 110. do 123. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. do 92/01.), čl. 147. do 155., čl. 159. i 173. do 218. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99. do 12/01. - u nastavku: Uredba), te čl. 15., 25., 26. i 28. do 31. Pravilnika o obrascima za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 147/99.).

Postupak carinskog skladištenja u smislu navedenih carinskih propisa prikazan je podrobnije u časopisu RRiF br. 2/00. i 6/00., s težištem na prikazu carinskog skladišta tipa "D" kao pretežno zastupljenog u strukovnoj praksi.

U ovom članku prikazujemo računovodstvo poslovanja privatnog carinskog skladišta tipa "D" poduzetnika u trgovini na veliko i u proizvodnji, jer smo poslovanje takvog carinskog skladišta u funkciji konsignacijske prodaje robe prikazali u RRiF-u br. 5/01.

Hashtags: