Javnobilježničko fiducijarno osiguranje tražbina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Javnobilježničko fiducijarno osiguranje tražbina
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Fiducijarno osiguranje je uvedeno u hrvatski pravni sustav stupanjem na snagu Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96. i 29/99.). Predmetno osiguranje može biti određeno i provedeno od strane suda ili ga može provesti javni bilježnik. Javnobilježničko fiducijarno osiguranje pruža veći stupanj osiguranja tražbine od osiguranja zasnivanjem založnog prava. U članku se uz kratke naznake ovog instituta iznosi konkretan slučaj primjene fiducijarnog osiguranja.
Hashtags: