Pripreme financijskih izvješća banaka za 2001. u kontekstu primjene MRS-a 39

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Pripreme financijskih izvješća banaka za 2001. u kontekstu primjene MRS-a 39
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Đuro VRGA, dipl. oec.
Sažetak:
Priprema godišnjih financijskih izvješća za 2001. godinu većine trgovačkih društava a posebno banaka bit će obilježena kao prva godina u kojoj je počela primjena Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 Financijski instrumenti - priznavanje i mjerenje (dalje: MRS 39). Ovaj MRS donosi određene promjene u načinu priznavanja i mjerenja financijskih instrumenata (financijska imovina, financijske obveze i glavnički instrumenti). S obzirom na to da financijska imovina i financijske obveze čine pretežit dio bilance banaka, primjena MRS-a 39 za banke je od iznimne važnosti, posebno u onome dijelu koji se odnosi na financijsku imovinu. Neki aspekti pripreme financijskih izvješća banaka za 2001. godinu u tim uvjetima razmatraju se u ovom članku.
Hashtags: