Konačni obračun PDV-a - sastavljanje obrasca PDV-K za 2001. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Konačni obračun PDV-a - sastavljanje obrasca PDV-K za 2001. godinu
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Iako je obveza sastavljanja konačnog obračuna PDV-a izričito propisana odredbama Zakona i Pravilnika o PDV-u, još uvijek se i poslije četiri godine primjene sustava PDV-a pitamo: zašto konačni obračun PDVa kada se stvarna obveza PDV-a i tako utvrđuje svaki mjesec ili tromjesečno. Koje su sve mogućnosti u svezi s prebijanjem PDV-a dopuštene te o ostalim posebnostima pri sastavljanju konačnog obračuna PDV-a kod trgovačkih društava, obrtnika dobitaša te obrtnika dohodaša, pišemo u nastavku članka.

Kumulativ u ovom slučaju ne znači stvarnu obvezu za uplatu ili povrat PDV-a na godišnjoj razini, nego zapravo rekapitulaciju uplata i povrata PDV-a u tijeku poslovne godine, a ako se radi o poduzetniku koji je uredno poslovao, godišnja obveza iskazana na PDV-K obrascu će biti upravo zbroj mjesečnih (tromjesečnih) PDV obrazaca sastavljenih u tijeku 2001. godine.

Hashtags: