Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Predaja statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim računima i dalje je obvezna. Obveznici sastavljanja tog izvješća su porezni obveznici upisani u registar PDV-a koji na dan 31. prosinca 2021. godine imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja za isporuke dobara i usluga.

Navedeno se izvješće dostavlja Poreznoj upravi elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 u rokovima podnošenja prijave poreza na dohodak ili poreza na dobitak.

Autor u članku piše o obveznicima dostave izvješća, obrazlaže način i daje primjer popunjavanja Obrasca OPZ-STAT-1.

  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja i predaje izvješća
  3. Definicija dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja
  4. Potraživanja koja su predmet izvješćivanja
  5. Novčane kazne u slučaju ne predaje izvješća
  6. Sadržaj Obrasca OPZ-STAT-1
  7. Primjer ispunjavanja obrasca opz-STAT-1
Hashtags:
#GodišnjiObračun2021, #NenaplaćenaPotraživanja, #ObrazacOPZ-STAT-1, #StatističkiIzvještaji