VIII.KAMATE

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2022
Članak:
VIII.KAMATE
Stranica:
69.
Autor/i:
Sažetak:

1. UGOVORNE KAMATE

1.1. KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

1.2. KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

2. ZATEZNE KAMATE

2.1. NAČIN OBRAČUNA KAMATA

2.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. – 2013.

2.3. STOPE ZATEZNIH KAMATA DO 29. LIPNJA 2013. ZA PODUZETNIKE

2.4. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 30. LIPNJA 2013. DO 31. SRPNJA 2015. ZA ODNOSE IZMEĐU PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA

2.5. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 1. KOLOVOZA 2015.

Hashtags: