Praktične pripreme za uvođenje eura: pravni okvir i prilagodbe poduzeća

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Praktične pripreme za uvođenje eura: pravni okvir i prilagodbe poduzeća
Stranica:
9.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ
Sažetak:

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom i nedavno predstavljeni nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH definiraju nužne elemente koji su dio praktičnih priprema za prelazak na euro. Te se pripreme, uključujući i brojne obveze i zahtjeve, odnose u velikoj mjeri na poduzeća, kako u privatnom sektoru tako i u javnom sektoru. Riječ je o aktivnostima koje će trgovačka društva, sve ostale pravne osobe koje pružaju usluge i sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili obrt morati provesti u okviru postupka uvođenja eura. Ovaj članak donosi pregled glavnih elemenata zakonskog okvira za uvođenje eura, i to na temelju nacrta prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH, te pripremnih aktivnosti na strani poduzeća nužnih za učinkovit i uspješan prelazak na euro.

  1. Uvod
  2. Nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
  3. Prilagodbe poduzeća u procesu zamjene kune eurom (I.)
Hashtags:
#Euro, #UvođenjeEura, #ZamjenaKuneEurom