Posebnosti dostave u zemljišno knjižnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Posebnosti dostave u zemljišno knjižnom postupku
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:

Uredna dostava zauzima važno mjesto u zemljišnoknjižnim postupcima, neovisno o posebnosti dostave u zemljišnoknjižnim postupcima. Ta se posebnost ogleda u tome da se provedba upisa obavlja prije pravomoćnosti rješenja o upisu, pa i prije njegove dostave strankama. Učinkovitost dostave pruža, s jedne strane, sigurnost da je pismeno upućeno primatelju zaista i stiglo u njegove ruke. S druge strane, ta je sigurnost dostave važan preduvjet ostvarivanja prava na izjavljivanje pravnih lijekova. Posljedica je izostanka uredne dostave onemogućavanje stranaka da ostvaruju svoja Ustavom zajamčena prava na izjavljivanje pravnih lijekova, odnosno onemogućavanje stranaka da štite svoja prava i interesa.

  1. Uvod
  2. Dostava odluka u zemljišnoknjižnom postupku
  3. Umjesto zaključka – osnovne razlike između kapare i odustatnine
  4. Elektronička dostava
  5. Dostava na oglasnu ploču
  6. Važnost izvršene dostave
  7. Dostava kada je primatelj u inozemstvu
Hashtags:
#ZemljišneKnjige, #ZemljišnoknjižniPostupak