Transparentnost upravljanja javnim sredstvima lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcija Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa na lokalnoj razini

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Transparentnost upravljanja javnim sredstvima lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcija Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa na lokalnoj razini
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa (dalje: Povjerenstvo) tijelo je sui generis naravi koje u svojim nadležnostima objedinjuje različite funkcije, a čija narav odluka često premašuje pravno područje, što takvo tijelo čini bitnim te djelotvornim za jačanje transparentnosti nositelja funkcija na svim razinama vlasti. Zbog velikog interesa javnosti koje izazivaju odluke Povjerenstva, njihovo je djelovanje osobito važno za lokalnu odnosno područnu (regionalnu razinu). Iako je potreba transparentnog upravljanja, osobito javnim sredstvima, samorazumljiva, način i modeli kojima se to postiže još uvijek nisu dovoljno razrađeni u RH.

  • Uvod
  • Općenito o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa
  • Novine ZOSSI-ja i njihov utjecaj na dužnosnike lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Jačanje transparentnosti u upravljanju javnim sredstvima
  • Hashtags:
    #JediniceLokalneIPodručneSamouprave