Novi Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Novi Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Novi Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji donesen je 10. prosinca 2021. godine te objavljen u Nar. nov., br. 139/21. Propisuje pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred sudovima, dostavu u elektroničkom obliku, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava. Novi je Pravilnik stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine te je time prestao važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji iz 2019. godine. Kao novina ističe se propisivanje pretpostavaka elektroničke komunikacije i u upravnim sporovima.

  1. Uvod
  2. Primjena pravilnika
  3. Vanjski korisnici informacijskog sustava
  4. Pristup informacijskom sustavu
  5. Prestanak prava korištenja informacijskog sustava
  6. Podnesak u elektroničkom obliku
  7. Obavijest o primitku elektroničkog podneska
  8. Otpravak elektroničkih sudskih pismena
  9. Potvrda o preuzimanju elektroničkoga sudskog pismena
Hashtags:
#ElektroničkaKomunikacija, #PravilnikOElektroničkojKomunikaciji