Informacijski sustav uredskog poslovanja

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Informacijski sustav uredskog poslovanja
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Informacijski sustav uredskog poslovanja je informacijski sustav pomoću kojeg se upravlja dokumentima, pripadnim poslovnim procesima, radnim tokovima i podatcima uključujući: izradu dokumenata, primitak, raspoređivanje, obradu, izdavanje, otpremu, arhiviranje i izlučivanje, u okviru obavljanja poslova javnopravnog tijela, u skladu s pravilima uredskog poslovanja. Prilog nove Uredbe o uredskom poslovanju je Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja. Tehničkom specifikacijom utvrđuju se osnovna pravila i standardi postupanja s pismenima i predmetima u elektroničkom obliku.

  1. Uvod
  2. Informacijski sustav elektroničkog uredskog poslovanja
  3. Tehnička specifikacija
  4. Zaključno
Hashtags:
#UredskoPoslovanje