Knjiženje troškova stjecanja i troškova ispunjenja ugovora s kupcem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Knjiženje troškova stjecanja i troškova ispunjenja ugovora s kupcem
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

Računovodstveni standard MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima donio je novu računovodstvenu kategoriju koja se odnosi na obvezatnu kapitalizaciju troškova ugovora s kupcem koji se nakon toga amortizira i testira na smanjenje vrijednosti. Iz toga proizlazi da se MSFI 15 ne bavi isključivo priznavanjem prihoda nego se bavi i troškovima ugovora s kupcima.

Iz samog naziva tih troškova ne može se zaključiti što, kada i kako ih treba knjižiti te da kapitalizacija tih troškova nije proizvoljna nego obvezujuća, stoga je o tome nužno pružiti dodatna i detaljnija objašnjenja.

Kapitalizirane troškove ugovora s kupcem treba pozicionirati na skupinu 07 – Potraživanja (dulja od jedne godine). Međutim, kako je riječ o novim propisima za obveznike MSFI-ja, računski plan treba dopuniti na poziciji 077 – Ostala potraživanja (dugotrajna).

U sadržaju te nove pozicije treba obuhvatiti kapitalizirane dodatne troškove stjecanja ugovora (račun 0774) i troškove ispunjenja ugovora (račun 0775).

Napominjemo da se ovaj članak ne odnosi na poduzetnike koji primjenjuju HSFI-je.

  1. Priznavanje i knjiženje troškova ugovora s kupcem
  2. Dodatni troškovi stjecanja ugovora s kupcem
  3. Troškovi ispunjenja ugovora s kupcem
  4. Amortizacija i smanjenje vrijednosti kapitaliziranih dodatnih troškova ugovora
  5. Zaključak
Hashtags:
#MSFI15, #Prihodi, #Računovodstvo, #UgovoriSKupcima