Strana gotovina i licencija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Strana gotovina i licencija
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom praktikumu knjiže se sljedeći odnosi: darivanje strane gotovine i pribavljanje licencije. Rezidentna osoba može neprofitnoj organizaciji za znanstvene, kulturne i humanitarne svrhe darivati strana sredstva plaćanja, uključujući i stranu gotovinu. Za stranu gotovinu ne postoji poseban odjeljak knjigovodstvenog računa.

Licencija se može pribaviti na rok do godine dana i više od godine dana pa stoga može biti dugotrajna imovine ili može biti rashod razdoblja, vodeći računa o njihovu mogućem razgraničavanju između različitih obračunskih razdoblja.

  1. Primljeni novčani dar u stranoj gotovini
  2. Licencija
Hashtags:
#Licenca, #NeprofitnoRačunovodstvo, #StranaGotovina, #StranaSredstvaPlaćanja