Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj
Stranica:
123.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj porezni obveznici trebaju s motrišta PDV-a ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ili obračunati PDV po stopi od 25 %. Obračunati PDV ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze nije stvar izbora nego obveza i zbog toga poduzetnici trebaju biti oprezni pri utvrđivanju načina oporezivanja pojedinih isporuka.

Autor u članku piše o temeljnim pravilima za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze na građevinske usluge te navodi neke usluge za koje je primjena prijenosa porezne obveze odnosno obračuna PDV-a jasnije definirana u tumačenjima Ministarstva financija.

  1. Uvod
  2. Temeljna pravila za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
  3. Katalog građevinskih usluga
  4. Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
Hashtags:
#GrađevinskeUsluge, #GrađevinskiRadovi, #ObrazacPPO, #PrijenosPorezneObveze, #TuzemniPPO