Revidirane Smjernice OECD-a za transferne cijene

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Revidirane Smjernice OECD-a za transferne cijene
Stranica:
143.
Autor/i:
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Sažetak:

U ovom članku autorice predstavljaju revidirane Smjernice o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave, objavljene 20. siječnja 2022. godine, a u koje su implementirane Revidirane smjernice o metodi podjele dobiti, Smjernice za porezne uprave o primjeni pristupa nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti i Smjernice financijskih transakcija.

  1. Uvod
  2. Revidirane smjernice o metodi podjele dobiti
  3. Smjernice za porezne uprave o primjeni pristupa nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti
  4. Smjernice financijskih transakcija
Hashtags:
#Grupe, #SmjerniceOECD, #TransferneCijene, #Zajmovi