(Ne)oporezivi primitci koji su povezani s djecom i osobni odbitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
(Ne)oporezivi primitci koji su povezani s djecom i osobni odbitak
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Osobni odbitak neoporeziv je dio dohotka, služi kao egzistencijalni minimum, odnosno za potrošnju za osnovne životne potrebe. Fiskalna politika, koja je u sprezi s demografskom politikom u ovom dijelu, omogućila je uvećanje neoporezivog dijela dohotka za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji. U članku pišemo o uzdržavanoj djeci, podjeli osobnih odbitaka i neoporezivim primitcima koji su vezani za djecu.

  1. Uvod
  2. Osobni odbitak poreznog obveznika
  3. Korištenje povećanog (za djecu) osobnog odbitka kod nerezidenta
  4. Neoporezivi primitci koji se odnose na djecu
Hashtags:
#Djeca, #NeoporeziviPrimitci, #PKkartica, #PodjelaOsobnogOdbitka, #UzdržavaDjeca