Povrat ili otpust carinskog duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Povrat ili otpust carinskog duga
Stranica:
193.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Sažetak:

Povrat ili otpust carinskog duga su instituti carinskog zakonodavstva koji omogućuju da se prethodno utvrđeni dug vrati dužniku ili se odustaje od naplate prethodno utvrđenog duga. Povrat ili otpust carinskog duga može zahtijeva carinski dužnik odnosno osoba koja je podmirila carinski dug. U tom se slučaju povrat ili otpust odobrava nakon podnošenja zahtjeva carinskog dužnika, i nakon što carinsko tijelo koje donosi odluku provjerilo propisane uvjete i odluči o tom zahtjevu. Više o tome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Zahtjev carinskog dužnika za povratom ili otpustom carinskog duga
  3. Donošenja odluke na temelju zahtjeva
  4. Odluka o povratu ili otpustu po službenoj dužnosti
  5. Zaključak
Hashtags:
#CarinskiDug, #OtpustCarinskogDuga, #OtpustDuga, #PovratCarinskogDuga, #Uvoz