Prikaz Posebnih uzanci o građenju i neke dvojbe - pojam, primjena, promijenjene okolnosti, cijena, ugovorna kazna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Prikaz Posebnih uzanci o građenju i neke dvojbe - pojam, primjena, promijenjene okolnosti, cijena, ugovorna kazna
Stranica:
199.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra nove Posebne uzance u građenju, uz poseban osvrt na njihovu narav i mogućnost primjene te razlaže dvojbe koje one sa sobom donose.

Uz to analizira često otvorena pitanja njihove usklađenosti s međunarodnim poslovnim praksama u graditeljskoj branši te usklađenosti odnosno protivnosti prisilnim propisima u okviru područja našega obveznog prava.

  1. Uvod
  2. Pojam uzanci i posebne uzance o građenju
  3. Primjena običaja i prakse u obveznom pravu
  4. Neka dvojbena rješenja u novim posebnim uzancama o građenju
  5. Zaključak
Hashtags:
#NepromjenjivostCijena, #PosebneUzanceOGrađenju, #PrimjenaObičaja, #TrgovačkiUgovori, #UgovornaKazna, #ZOO