Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Stranica:
223.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

S obzirom na značajan porast isporuka digitalnog sadržaja i usluga, 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupio poseban Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Odredbe Direktiva 2019/770 i Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga primjenjuju se na ugovore na temelju kojih trgovac isporučuje ili se obvezuje isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu potrošaču (ugovori o isporuci digitalnog sadržaja ili usluge).

  1. Uvod
  2. Ugovori o kupoprodaji robe sa digitalnim elementom
  3. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i usluga
  4. Razlikovanje ugovora o kupoprodaji stvari s digitalnim elementom i ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili usluge
  5. Isporuka digitalnog sadržaja i usluge
  6. Usklađenost digitalnog sadržaja ili usluge
  7. Odgovornost trgovca
  8. Prava potrošača
Hashtags:
#DigitalneUsluge, #DigitalniSadržaj, #ZaštitaPotrošača, #ZOO