Statusno-pravni položaj likvidatora u posebnim postupcima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Statusno-pravni položaj likvidatora u posebnim postupcima
Stranica:
230.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Likvidator je, dakako, aktivni odnosno operativni subjekt tzv. klasične likvidacije. No na njega nailazimo i u stanovitim drugim, posebnim postupcima koji se izravno ne podudaraju s takvom likvidacijom. Sažeto o likvidatoru u okviru takvih postupaka, pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Razgraničenje instituta
  3. Položaj likvidatora u tzv. klasičnoj tj. redovitoj likvidaciji
  4. Likvidator i tzv. likvidacija po službenoj dužnosti
  5. Položaj likvidatora kod prestanka društva po skraćenom postupku
  6. Položaj likvidatora kod naknadno pronađene imovine
Hashtags:
#Likvidacija, #OvlastiLikvidatora, #PoložajLikvidatora, #PrestanakDruštva