Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave
Stranica:
238.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Da bi dokazao svoju ekonomsku i financijsku te stručnu sposobnost, gospodarski subjekt u sustavu javne nabave može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, pri čemu nije bitan njihov međusobni odnos. Pri tome se dokazuje da će pri izvršenju ugovora imati na raspolaganju resurse te osobe na koju se oslonio.

Člankom se daje niz stvarnih okolnosti u kojima se primijenio institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata na koje se očitovala Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave te Visoki upravni sud.

 1. Uvod
 2. Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata prema ZJN 2016
 3. Provjera ispunjenja kriterija za kvalitativni odabir kod subjekta na čiju se sposobnost oslanja
 4. Dokumenti kojima se dokazuje oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
 5. Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u odnosu na institut podugovaranja
 6. Imenovanje stručnjaka koji nije bio naveden u ponudi – tijekom pregleda i ocjene ponuda
 7. Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta u odnosu na dio ugovora koji će taj subjekt izvoditi
 8. Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta naknadno – nakon predaje ponude, tijekom pregleda i ocjene ponuda
 9. Zamjena subjekta u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda
 10. Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost drugih članova Zajednice
 11. Zaključno
Hashtags:
#GospodarskiSubjekti, #JavnaNabava, #Ponuditelji, #PoslovneSposobnosti