Gospodarska kretanja u zemljama EU-a i Hrvatske

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a i Hrvatske
Stranica:
246.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Pregled kretanja
  2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  3. Rast proizvođačkih cijena industrije (energije) u Hrvatskoj i zemljama EU-a
  4. Građevinarstvo RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Turizam
  7. Trgovina na malo RH i EU-a
  8. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u Hrvatskoj
  9. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a
Hashtags:
#GospodarskaKretanja, #GospodarskaKretanja