Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2001.
Stranica:
203.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Za članove društva s ograničenom odgovornošću (u kolokvijalnom govoru se obično za te osobe kaže vlasnici poduzeća) mora se voditi knjiga poslovnih udjela. U dioničkim društvima tome odgovarajuća knjiga je knjiga dionica, i na članove tog društva ova se obveza ne odnosi.

Ako je tijekom godine nastupila bilo koja promjena glede članstva u društvu, ta se promjena mora provesti i u knjizi poslovnih udjela, te sada, zaključno s 31. siječnja 2001. pisano izvijestiti nadležni trgovački sud.

Napominje se da je RRiF tiskao ovu knjigu (tvrdi uvez), te se ona može nabaviti na našoj adresi.

Širi članak o ovoj problematici možete pročitati u članku prof. dr. Jakše Barbića u časopisu PRAVO i POREZI, br. 12/01, str. 7. do 9.

Hashtags: