Plaćanje doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja u 2002. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Plaćanje doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja u 2002. godini
Stranica:
205.
Autor/i:
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Zakonom o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu (Nar. nov., br. 114/01.) uređuje se plaćanje doprinosa za 2002. za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: I. stup) i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: II. stup), te sve relevantne odrednice (stope, obveznici, osnovice i dospijeća) plaćanja doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja.

Temelji na koje se naslanja Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2002. (u daljnjem tekstu: Zakon) su Zakon o mirovinskom osiguranje (Nar. nov., br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01. - u daljnjem tekstu: ZOMO), brojni propisi koje je donijelo Upravno vijeće HZMO-a te Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskom fondovima (Nar. nov., br. 49/99. i 63/00. - u daljnjem tekstu: Zakon o fondovima).

Hashtags: