Plaće i nadoknade službenika i namještenika u javnim službama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Plaće i nadoknade službenika i namještenika u javnim službama
Stranica:
229.
Autor/i:
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (dalje u tekstu: KU) sklopljen je 13. prosinca 2001. godine između Vlade RH s jedne strane, te Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Samostalnog sindikata radnika u djelatnosti zdravstva, MIO i socijalne zaštite Hrvatske, Sindikata hrvatskih učitelja i Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske s druge strane. O ovome piše naša suradnica iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
Hashtags: