Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Stranica:
16.
Autor/i:
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

U Narodnim novinama br. 57/22. objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Riječ je o tzv. krovnom zakonu koji je previđen kao čvrsta uporišna točka za sve faze uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, od pripremnih aktivnosti, pa sve do opskrbe gotovim novcem eura, dvojnog iskazivanja, preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro, dvojnog optjecaja i drugih važnih aktivnosti. U članku se daje pregled najvažnijih tema u vezi s uvođenjem eura, iznose se promjene u odnosu na prvo čitanje i navode primjeri.

 1. Uvod
 2. Opće odredbe
 3. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje
 4. Opskrba i zamjena gotova novca kune za gotov novac eura
 5. Dvojni optjecaj
 6. Dvojno iskazivanje
 7. Preračunavanje novčanih sredstava i preračunavanje kod ugovora u kreditu i ugovora o lizingu
 8. Važne obavijesti potrošačima i klijentima
 9. Preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira
 10. Primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata kod isplate plaća i mirovina
 11. Proračuni i financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi
 12. Nadzor
Hashtags:
#UvođenjeEura, #ZamjenaKuneEurom