Kamate na zajmove između povezanih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Kamate na zajmove između povezanih osoba
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

U poslovnoj praksi nerijetko se između povezanih osoba javlja odobravanje zajmova. Pritom se često postavlja pitanje visine kamatne stope koju treba obračunati na takve zajmove.

U ovom je članku riječ o obračunu kamata na zajmove između povezanih osoba te kakav je porezni status obračunanih kamata odnosno kako se porezno postupa kada se kamate ne zaračunaju uopće odnosno ako se ne zaračunaju u visini propisane stope.

  1. Uvod
  2. Povezane osobe
  3. Visina propisnih kamata između povezanih osoba
  4. Kamate na zajmove dioničara odnosno članova društva
  5. Kamate između povezanih osoba
  6. Zaključak
Hashtags:
#Kamate, #KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #PovezaneOsobe