Računovodstvo nabave dostavnih „van“ vozila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Računovodstvo nabave dostavnih „van“ vozila
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Vozila koja imaju jedan ili najviše dva reda sjedala i registrirana su kao teretna vozila, spadaju u skupinu dostavnih „van“ vozila. Njihova namjena je prvenstveno prijevoz tereta odnosno dobara, a ne prijevoz osoba te se često nazivaju i gospodarskim vozilima. Na mogućnost odbitka pretporeza prilikom nabave ovih vozila utječe činjenica podliježu li obračunu posebnog poreza na motorna vozila ili ne. O specifičnostima nabave dostavnih „van“ vozila i kombi vozila pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Porezni položaj dostavnih „van“ vozila
  3. Nabava dostavnih „van“ vozila
  4. Zaključak
Hashtags:
#DostavnaVozila, #PDV, #PPMV