Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Nagrađivanje radnika i članova uprave može osim u novcu biti i u udjelima, dionicama i vlastitim dionicama društva. Vlastite dionice predstavljaju dionice društva koje je izdalo (emitiralo) društvo. Te pogodnosti društva nude i drugim osobama koje, primjerice, mogu biti svi pojedinci koji rade za društvo prema njegovim uputama, osobe koje su zadužene i ovlaštene za planiranje, vođenje i kontroliranje aktivnosti društva odnosno svi članovi uprave koji nemaju možebitno status zaposlene osobe i sl. O oporezivanju takvih primitaka pišemo u članku.

  1. Uvod
  2. Primitci ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica
  3. Dodjela dionica ili opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu
  4. Dohodak po osnovi dodjele dionica, realizacije opcijskih prava ostvaren iz inozemstva
  5. Dodjela poslovnih udjela članovima uprave i zaposlenicima
  6. Kada član društva daruje dionice ili udjele izravno članu uprave ili zaposleniku
Hashtags:
#Dionice, #DohodakOdKapitala