Registar i kontrola obveznika PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Registar i kontrola obveznika PDV-a
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: