Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura
Stranica:
12.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Jedna od ključnih mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura jest dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Obveza dvojnog iskazivanja započinje 5. rujna 2022. godine, međutim poslovni subjekti mogu dragovoljno započeti dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura.

U ovome članku autori obrazlažu obvezu dvojnog iskazivanja koja se odnosi na trgovačka društva, obrte, samostalne djelatnosti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale poduzetnike iz nefinancijskog sektora te daju praktične primjere u vezi s dvojnim iskazivanjem.

  1. Osnovno o dvojnom iskazivanju novčanih vrijednosti
  2. Razdoblje dvojnog iskazivanja
  3. Dvojno iskazivanje kod poslovnih subjekta
  4. Dvojno iskazivanje u knjigovodstvenim ispravama
  5. Dvojno iskazivanje na isplatnoj listi
  6. Putni nalozi u razdoblju dvojnog iskazivanja
  7. Sklapanje ugovora o radu, ugovora o djelu i ugovora o autorskom pravu u razdoblju dvojnog iskazivanja
Hashtags:
#DvojnoIskazivanje, #DvojnoIsticanjeCijena, #UvođenjeEura, #ZamjenaKuneEurom