Građenje, ugovor o građenju i pravni okvir obveznog prava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Građenje, ugovor o građenju i pravni okvir obveznog prava
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

U prvoj polovini 2022. godine teme iz područja pravnog okvira u graditeljstvu u RH posebno su se aktualizirale. Pozornost na poseban način privlači tema izmjena cijena koja nastaje od trenutka sklapanja ugovora o građenju pa sve do prestanka odnosa koji nastaje u povodu njega. Osim tradicionalno u okvirima pravila ZOO-a, sada se kao dodatni čimbenik u procesu promišljanja o tome pojavljuju nove Posebne uzance o građenju, koje su utvrđene i objavljene prije više od pola godine. Njihovo mirenje s potpuno drukčijim ZOO-ovim pravilima pojavljuje se kao velik izazov. Izazovi se pojavljuju i glede onih odnosa koji, doduše, jesu privatnopravne naravi, ali su uvjetovani ili posljedica javnopravnih procedura (natječajnih, pozivnih, javnonabavnih i dr.). Tu se i dalje iščekuje neko drukčije rješenje (opći akt, mjera ili sl.) koje prelazi okvire navedenih pravnih izvora, jer su naznačeni pravni mnogo fiksniji i u svemu zadani nego odnosi u povodu građenja koji su čisto privatnopravne provenijencije. U ovome članku ukratko se naznačuju najvažnija i najaktualnija načelna pitanja s kojima se od početka 2022. godine susreće časopis Pravo i porezi, RRiF, ali i autor ovih redaka.

  1. Uvodna kontekstualizacija
  2. Od kada se primjenjuju Posebne uzance o građenju?
  3. Uzance u području graditeljstva i ZOO-05 – izmjene cijena
  4. Ugovor o građenju s odredbom „ključ u ruke“
  5. Ugovorna kazna
  6. Problematika temporalnosti – primjena obveznog prava u vremenu i graditeljski pothvat
  7. Zaključak
Hashtags:
#Građenje, #PosebneUzanceOGrađenju, #UgovorOGrađenju