Refleksija novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Refleksija novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku na transparentan način daje pregled novosti koje se donose odredbama novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, i to najvažnijih izmjena koje se odnose na međusobna prava i obveze njegovih potpisnika u korelaciji njegove normativne primjene na radne odnose u školstvu.

  1. Uvod
  2. Vremensko važenje
  3. Tumačenje TKU-a
  4. Zasnivanje radnog odnosa
  5. Stručni ispit i plaćeni dopust
  6. Godišnji odmor
  7. Plaćeni dopust
  8. Dopust za školovanje
  9. Staž kod istog poslodavca
Hashtags:
#KolektivniUgovor, #SlužbeniciINamješteniciUJavnimSlužbama