Provedba Zakona o prijenosu mirovinskih prava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Provedba Zakona o prijenosu mirovinskih prava
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorena je mogućnost zapošljavanja hrvatskih državljana u tijelima EU-a, a posljedično i potreba za uređenjem mogućnosti prijenosa mirovinskih prava, u cilju osiguravanja kontinuiteta prava iz područja socijalne sigurnosti takvih osiguranika. Zakonom o prijenosu mirovinskih prava uređen je prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja EU-a stečenih u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja u RH. U nastavku detaljnije o provedbi tog Zakona.

  1. Prijenos mirovinskih prava i kategorije osiguranika
  2. Što se osigurava prijenosom mirovinskih prava
  3. Prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja EU-a
  4. Prijenos mirovinskih prava stečenih u okviru sustava EU-a u sustav obveznoga mirovinskog osiguranja RH
  5. Pokretanje postupka i prijenos aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava iz sustava EU-a u sustav obveznoga mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske
  6. Porezni status
  7. Zaključak
Hashtags:
#PrijenosMirovinskihPrava