Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

U nizu mjera i aktivnosti demografske obnove u Hrvatskoj kojima se pokušava zaustaviti slobodan pad u broju stanovnika Hrvatske i ubrzano raseljavanje kojemu svjedočimo, gradovi i općine pokušavaju se oduprijeti nizom različitih demografskih mjera, među kojima su najčešće razne naknade i olakšice usmjerene prema djeci, poput naknade za novorođenčad, potpora vezanih uz trudnoću, novorođenčad i majčinstvo, sufinanciranja dječjeg vrtića, troškova u području zdravstva, školskih udžbenika / radnih bilježnica i radnih materijala, školske prehrane, produženog boravka u osnovnim školama, prijevoza učenika, smještaja u učeničke / studentske domove, potpora učenicima / studentima koje se nepravilno nazivaju stipendijama i slično. Dok su navedene mjere usmjerene na postojeće skupine mladih osoba, mjere za stambeno zbrinjavanje usmjerene su na omogućavanje stambene budućnosti mladim osobama, s ciljem da na određenom području ostvare životne planove. Mjere stambenog zbrinjavanja u urbanom području usmjerene su na izgradnju višestambenih zgrada u kojima se za mlade obitelji osiguravaju stanovi. Mjere stambenog zbrinjavanja u ruralnim područjima usmjerene su na izgradnju obiteljskih kuća.

  1. Uvodni osvrt
  2. Osnovni modeli poticane izgradnje u poluurbanim i ruralnim područjima
  3. Sustav poticane izgradnje obiteljskih kuća putem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
  4. Sustav poticane izgradnje obiteljskih kuća putem ugovora o pravu građenja
  5. Zaključak

Hashtags:
#PoticanaStanogradnja