Platni promet od 1. veljače napokon u bankama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Platni promet od 1. veljače napokon u bankama
Stranica:
9.
Autor/i:
Autori: Sanja BORONIĆ, dipl. oec.
Vesna ĆEBETAREVIĆ, dipl. oec.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Bankama se vraća ono što im po prirodi posla pripada. Dugo najavljivani Zakon o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117, od 24. prosinca 2001. - u nastavku teksta: Zakon), iako je stupio na snagu 1. siječnja 2002. primjenjivat će se u pretežitom broju svojih odredaba (osim nekih odredbi koje se primjenjuju od 1. veljače) od 1. travnja 2002. Ono što je za nas bitno jesu odredbe koje se primjenjuju od 1. veljače 2002. a koje donose promjenu u subjektu obavljanja platnog prometa koji prelazi u banke.

U ovom članku dajemo informaciju o tome što poduzetnici i ostale pravne i fizičke osobe trebaju poduzeti glede izbora banke koja će za njih obavljati platni promet te kako su neke banke osmislile vođenje računa poslovnih subjekata. Koliko je dobro pripremljen ovaj prelazak to ćemo vidjeti ovih dana.

Hashtags: