Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2001. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2001. godinu
Stranica:
17.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Cilj je svakog poduzetnika trajno poslovanje, tj. da ima stalan tržišni nastup gdje ostvaruje prihode. Oni mu omogućuju nastavak poslovne aktivnosti i stjecanje dobitka. Kakvo je imovinsko stanje i financijska uspješnost proizašla iz kontinuiranog poslovanja, utvrđuje se i predočuje financijskim izvješćima za jednogodišnje razdoblje. Uprava društva angažiranjem profesionalnog računovođe priprema financijska i druga obvezna izvješća, koja koristi kao izvor informacije za svoje potrebe, a zatim ta izvješća dostavlja u propisanim ili ugovorenim rokovima raznim korisnicima.

Iako formalno financijska i druga izvješća jesu službena izvješća uprave, njihovo sastavljanje ide u red računovodstvenih poslova. Ovi se poslovi obavljaju neovisno o veličini društva u četiri koraka:

    kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća,
  • pripreme obračuna poslovanja za izradu temeljnih financijskih izvješća,
  • sastavljanje temeljnih financijskih i drugih izvješća, i
  • sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak (PD).
O kontrolno-analitičkim postupcima u pripremi financijskih izvješća opširno smo pisali u RRiF-u broj 11 i 12/2001., a o pripremama i za izradu godišnjih financijskih izvješća za pojedine djelatnosti u RRiF-u broj 1/2002.

Podsjećamo računovođe da su trebali obaviti računovodstvene poslove opisane u prethodna tri broja časopisa i time pripremiti poslovne knjige kao izvore podataka za izvješćivanje. Uz pretpostavku da je to urađeno, u ovome broju pišemo o postupcima vezanima uz samo sastavljanje obveznih temeljnih financijskih izvješća poduzetnika za 2001. i godišnjeg izvješćivanja o porezu na dobitak. Konsolidirana financijska izvješća obradit ćemo u jednom od sljedećih brojeva časopisa.

Hashtags: