Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Stranica:
96.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i kako porezni obveznici iz trećih zemalja mogu ostvarivati povrat poreza na dodanu vrijednost koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za povrat PDV-a podnosi se na Obrascu ZP-PDV.

  1. Uvod
  2. Uvjeti pod kojima se može ostvariti povrat PDV-a
  3. Podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a
  4. Primjeri povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
  5. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima izvan EU-a
  6. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #PovratPDV, #TrećeZemlje, #Uzajamnost