III. Obračun članarina i obveznih davanja za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
III. Obračun članarina i obveznih davanja za 2001.
Stranica:
32.
Autor/i:
Sažetak:
    Uvodne napomene
  • Naknade za šume
  • Obračun članarina turističkim zajednicama za 2001. godinu
  • Plaćanje članarine i doprinosa hrvatskoj gospodarskoj komori
  • Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama - samo za obrtnike
  • Plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina te izdvajanje sredstava za istraživanje mineralnih sirovina
Hashtags: