Povećani neoporezivi primitci u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Povećani neoporezivi primitci u 2022. godini
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske je u Narodnim novinama 104/22. objavila Zaključak prema kojemu se zadužuje ministar financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati svote neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.). Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak objavljene su do trenutka pisanja ovog članka na e-Savjetovanju i njegove odredbe bi se trebale primjenjivati od 1. listopada 2022. godine.

  1. Uvod
  2. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres i dr.)
  3. Loco-VOŽNJA i korištenje privatnog vozila u službene svrhe
  4. Otpremnina radniku koji odlazi u mirovinu
  5. Dar u naravi i dar djetetu do 15 godina života
  6. Novčana nagrada za radne rezultate
  7. Trošak prehrane radnika
Hashtags:
#Dohodak, #NagradaZaRadneRezultate, #NeoporeziveIsplate, #NeoporeziviPrimitci, #Prehrana