Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba
Stranica:
33.
Autor/i:
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Trgovačka društva i ostali poduzetnici u poslovnoj praksi nerijetko odobravaju ili primaju zajmove od fizičkih osoba kao što su zaposlenici, članovi društva, članovi uprave i druge povezane i nepovezane fizičke osobe.

U takvim okolnostima postavlja se pitanje ugovaranja kamata i visine kamatnih stope. U ovome članku obrazlažemo postupanja u vezi s obračunom kamata na zajmove između pravnih i fizičkih osoba te evidentiranje takvih poslovnih događaja u poslovnim knjigama.

  1. Uvodno
  2. Odobravanje zajmova fizičkim osobama
  3. Primanje zajma od fizičke osobe
  4. Isplata kamata i poreza na dohodak od kapitala po osnovi kamata
  5. Zaključak
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #Kamate, #KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #ObračunKamata, #UgovorOZajmu, #Zajam