Računovodstvo ostalih poslovnih prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Računovodstvo ostalih poslovnih prihoda
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Ostali poslovni prihodi iskazuju se u računu dobitka i gubitka, ovisno o tome jesu li navedeni prihodi nastali u transakcijama s poduzetnicima unutar grupe ili s ostalim poduzetnicima koji nisu grupa (nepovezani poduzetnici, poduzetnici povezani sudjelujućim interesima i sl.). Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje priznavanja prihoda kod obveznika primjene HSFI-ja u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 15 – Prihodi. Pri tome daje primjere računovodstvenog praćenja ostalih poslovnih prihoda koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. To su prihodi od prodaje dugotrajne imovine, prihodi s osnove otpisa obveza, prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova, prihodi od subvencija, potpora i drugih sličnih stavki.

  1. Uvod
  2. Zahtjevi HSFI-ja 15
  3. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe
  4. Ostali poslovni prihodi
  5. Zaključak
Hashtags:
#Grupe, #OstaliPoslovniPrihodi, #Prihodi, #Računovodstvo