Aktualna pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Aktualna pitanja iz prakse
Stranica:
60.
Autor/i:
Sažetak:

Početak obveznoga dvojnog iskazivanja zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj doveo je do brojnih dvojbi u poslovnoj praksi. U ovoj se rubrici daju odgovori na najčešća pitanja koja se postavljaju u vezi s time u praksi, a odnose se na izdavanje računa između poslovni subjekata, mogućnost naplate od potrošača u eurima, potrebu za izmjenama ugovora o radu, obvezu dvojnog iskazivanja na studenskim ugovorima, postupanja s ugovorima o (autorskom) djelu te dvojbu u primjeni srednjeg tečaja HNB-a ili fiksnog tečaja konverzije.

Osim toga, u rubrici se daju i odgovori na neka računovodstvena, porezna i radno-pravna pitanja iz prakse. Nadamo se da će dani odgovori biti korisni i primjenjivi čitateljima.

UVOĐENJE EURA

 1. Računi između poslovnih subjekata u razdoblju dvojnog iskazivanja
 2. Mogućnost naplate u gotovu novcu eura
 3. Aneks (izmjena) ugovora o radu zbog uvođenja eura
 4. Postupanje s ugovorima o (autorskom) djelu
 5. Dvojno iskazivanje na studenskim ugovorima
 6. Primjena srednjeg tečaja HNB-a ili fiksnog tečaja konverzije

RAČUNOVODSTVO

 1. Računovodstvo vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine

POREZ NA DOBITAK

 1. Porezno motrište PDV-a i zateznih kamata utvrđenih u poreznom nadzoru

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 1. Građevinski radovi u vezi s modernizacijom i povećanjem energetske učinkovitosti proizvodne zgrade

LOKALNI POREZI

 1. Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 1. Naknada plaće medicinske sestre u privatnoj ustanovi
Hashtags:
#GrađevinskiRadovi, #Iznajmljivači, #PitanjaIzPrakse, #PoreziUtvrđeniNadzorom, #PorezNaKućeZaOdmor, #UvođenjeEura