Euro u poslovnim knjigama i izračun dnevnica za zemlje EMU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Euro u poslovnim knjigama i izračun dnevnica za zemlje EMU
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Samo tri zemlje od 15 zemalja Europske unije nisu preuzele u svoje nacionalne platne promete novu valutu - euro. Riječ je o Velikoj Britaniji, Švedskoj i Danskoj. Od 1. ožujka 2002. u svih 12 zemalja EMU efektivan novac koji će se koristiti u platnom prometu bit će novčanice i kovanice eura. Od početka godine pa do najkasnije 28. veljače 2002. u gotovinskom prometu će se moći usporedno koristiti i efektivan nacionalni novac i efektivan euro. Dakle od 1. siječnja 2002. i kao knjižni i kao efektivni novac EMU koristi se euro.

Odgovor na to kako uvođenje eura u platni promet treba evidentirati u poslovnim knjigama tuzemnih poslovnih subjekata dat će se u nastavku.

Hashtags: