Nefinancijska imovina i novčani dar

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Nefinancijska imovina i novčani dar
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s „pretvaranjem“ nefinancijske imovine u udjele u trgovačkom društvu i povratom primljena neutrošenog novčanog dara. Vrijednost nefinancijske imovine bilo bi prikladno uskladiti na vrijednost koja se upisuje kao udjel u trgovačkom društvu. Povrat neutrošena darivanog novca može svoj izvor imati u različitim ugovornim odnosima pri sklapanju ugovora o darivanju pa o tome ovisi i knjiženje kako primljenog dara tako i povrata njegova neutrošenog dijela.

  1. Naknadno vrednovanje dugotrajne nefinancijske imovine
  2. Povratak neutrošena dobivenog novčanog dara
  3. Novcem se u cijelosti raspolaže
  4. Novcem se raspolaže u svoti stvorenih obveza
Hashtags:
#Darovi, #NefinancijskaImovina, #NeprofitnoRačunovodstvo