Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Nadležnoj ispostavi PU porezni obveznici dostavljaju zahtjeve za preknjiženje više odnosno pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jednog na drugi račun te unutar istoga uplatnog računa, a na različitu brojčanu oznaku vrste prihoda za one prihode o kojima PU vodi knjigovodstvenu evidenciju. Za druga pogrešno uplaćena javna davanja, zahtjevi za preknjiženje dostavljaju se nadležnim Ministarstvima, zavodima i ustanovama, na čiji su račun sredstva bila uplaćena, o čemu se može pročitati u časopisu RRiF, br. 9/22., str. 102.

Međutim, zahtjeve za preknjiženje pogrešnih uplata ili povrat sredstava na teret vrste prihoda vezanih uz obrasce JOPPD, korisnici elektroničkih usluga ePorezna podnose putem aplikacije Specifikacija nepovezanih uplata – SNU.

 1. Uvod
 2. Nadležnost podnošenja zahtjeva za preknjiženje
 3. Preknjiženja vlastitih prihoda proračuna
 4. Ispostavljanje naloga za preknjiženje u postupku uvođenja eura
 5. Preknjiženja zajedničkih prihoda proračuna
 6. Preknjiženje vlastitih prihoda proračuna na zajedničke prihode proračuna i obratno
 7. Preknjiženja sredstava unutar istoga uplatnog računa i otpis zateznih kamata
 8. Preknjiženje doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti
 9. Preknjiženje u slučaju blokade računa poreznih obveznika
 10. Zahtjev za preknjiženje na buduće obveze putem Obrasca PDV
 11. Interna preknjiženja bez upotrebe naloga u platnom prometu
Hashtags:
#AplikacijaSNU, #JavnaDavanja, #Preknjiženje