Oporezivanje primitaka članova skupština, nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Oporezivanje primitaka članova skupština, nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Primitci ostvareni s osnove članstva u skupštini, nadzornom odboru, upravnom odboru upravnom vijeću i sličnom odgovarajućem tijelu smatraju se drugim dohotkom bez obzira na to isplaćuje ih poslodavac zaposleniku koji osim plaće ostvaruje i primitak ostvaren po navedenim osnovama ili se isplaćuje nekoj drugoj osobi. Primitci koje osobe ostvaruju na temelju članstva u navedenim tijelima ne smatraju se primitcima ostvarenim gospodarskom djelatnosti te nisu obveznici PDV-a.

  1. Uvodne napomene
  2. Način obračuna poreza na dohodak
  3. Jesu li članovi skupštine, nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća i sličnih tijela obveznici poreza na dodanu vrijednost
Hashtags:
#ČlanoviNadzornihOdobora, #ČlanoviSkupštine, #ČlanoviUpravnihOdbora, #Dohodak, #ObračunPrimitaka, #UpravnaVijeća